عشق. ایمان. معرفت.

با حضور دکتر محمدی وایقانی

 

برنامه ادبی - عرفانی " از عشق تا شکفتن " این هفته با حضور دکتر کاظم محمدی وایقانی به بحث پیرامون مثلث عرفان از دیدگاه مولانا می پردازد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، دکتر کاظمی وایقانی از نویسندگان و محققان ادبیات عرفانی و مثلث عرفان مولانا تشریح می شودمکاتب صوفیانه و صاحب آثاری چون مکتب عرفانی تبریز، حسام الدین (خالق مثنوی معنوی)، چالش درون جدال تاریخی عقل و عشق، چشمه بقا: سیری در عشق عرفانی، مولانا پیر عشق و سماع و ... است.

وی اعتقاد دارد که بسیاری بر این گمان هستند که مولوی همه وجود خود را در شمس می دید و در هر کوی و برزن مراد خویش را از او جست وجو می کرد اما بنا به گفته برخی از عرفان پژوهان مانند فروزانفر و زرین کوب و براساس بیان صریح مولانا، وی به یکی از مریدان خود به نام «حسام الدین» ارادتی خاص داشته است، به گونه ای که به اصرار و درخواست حسام الدین چلبی بود که مثنوی مولوی به نظم در آمده و در طول ?? سال شش دفتر به نظم درآمد که مولوی آنها را می سرود و حسام الدین هم آن اشعار را می نوشت.

دکتر محمدی در کتاب حسام الدین سعی دارد این موضوع را بسط بیشتری دهد و به نوعی سخن تازه ای بگوید که شدت عشق مولوی بسیار بیشتر از شدت عشق او به شمس بوده است. 

دکتر کاظم محمدی وایقانی در این برنامه از نگاه مولانا به انسان در مثنوی معنوی سخن می گوید. نویسنده و سردبیر برنامه احمد نصیری کیا و مجری آن فرزان رابعی است. از عشق تا شکفتن ساعت ۳۰/۱۶ از رادیو فرهنگ پخش می شود.

در همین روز برنامه دیگری با عنوان " سیری در فرهنگ مردم " پخش می شود که نقش رسانه ها و رادیو و تلویزیون را در تقویت و تضعیف فرهنگ مردم تبیین خواهد کرد.

دکتر عبدالحسین لاله سرپرست واحد فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صدا و سیما میهمان این برنامه است. نویسنده و محقق برنامه مصطفی خلعتبری و مجری آن فاطمه رکنی است. این برنامه ساعت ۳۰/۱۴ پخش می شود.

  

نوشته شده توسط شمس در ساعت ۲۰:۳ بعد از ظهر | لینک